Centrum Wsparcia Psychicznego i Rozwoju online

Centrum wsparcia psychicznego i rozwoju

Oferta dla biznesu

Oferta dla firm w Happy Mind

Zadbaj o zdrowie psychiczne i rozwój mentalny swoich pracowników

Wspieramy firmy w budowaniu zdrowych organizacji, zarówno poprzez wsparcie psychiczne pracowników, programy rozwoju mentalnego jak i coaching managerski leaderów.

Dla firm mamy ofertę szytą na miarę według potrzeb poszczególnych organizacji. Skupiamy się na doskonaleniu kadry managerskiej, rozwoju osobistym oraz wsparciu psychologicznym pracowników. Pomagamy również w sytuacjach kryzysowych, bo szczęśliwy pracownik to wydajny pracownik.

Happy Mind

Jak wspieramy firmy?

coaching online

Wsparcie Psychiczne Pracowników

Doraźne lub cykliczne wsparcie w postaci terapii (psychoterapii krótko lub długoterminowej), interwencji kryzysowej, rozwiązywania problemów i konfliktów, konsultacje psychologiczne. Praca z psychoterapeutą pomaga m.in. zapobiegać wypaleniu zawodowemu, odczuwaniu wyczerpania w pracy i depresji. Wg WHO wsparcie psychoterapeuty zmniejsza o 66% rotację.

coaching online dla firm

Szkolenia i Rozwój

Prowadzimy szkolenia dla kadry managerskiej m.in. z zarządzania zespołem, motywowania i budowania zaangażowania zespołów oraz dla wszystkich pracowników np. z efektywnego zarządzania sobą i czasem pracy lub zarządzania poprzez cele. Programy szkoleń układamy pod indywidualne potrzeby każdej organizacji.

coaching online

Coaching i Mentoring Managerski

Wspieramy Managerów w rozwoju ich potencjału, budowaniu autorytetu, podejmowaniu decyzji, rozwiązywaniu dylematów, umiejętnemu udzielaniu informacji zwrotnej (feedbacku), radzeniu sobie ze stresem, zarządzaniu zespołem i sobą poprzez modyfikację niewspierających przekonań i zachowań oraz nabywanie nowych umiejętności.

pomoc psychologiczna online

Wsparcie dla HR

Pomagamy działom HR badać i zarządzać potencjałem pracowników. Weryfikować potrzeby kompetencyjne organizacji i luki kompetencyjne, budować programy rozwojowe i wellbeingowe. Prowadzimy szkolenia z zakresu doboru kompetencji do potrzeb organizacyjnych i sposobów ich weryfikowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

CHCESZ ZMIENIĆ ŻYCIE SWOICH PRACOWNIKÓW?

Wyślij do nas zapytanie ofertowe

Przygotujemy dla Ciebie ofertę szytą na miarę potrzeb Twojej organizacji.