Centrum Wsparcia Psychicznego i Rozwoju online

terapia poznawczo behawioralna online

Czym jest terapia poznawczo-behawioralna?

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest formą psychoterapii skoncentrowanej na badaniu i modyfikowaniu negatywnych wzorców myślenia (proces poznawczy) i zachowań (proces behawioralny), które przyczyniają się do problemów psychicznych.

Polega na założeniu, że sposób myślenia i sposób działania są ze sobą ściśle powiązane, a zmiana negatywnych przekonań i zachowań może prowadzić do poprawy samopoczucia psychicznego. To proces poznawania swoich myśli, przekonań, emocji i zachowań oraz uczenia się nowych, wspierających reakcji. W trakcie terapii pacjent współpracuje z terapeutą, aby zidentyfikować i zrozumieć niekorzystne wzorce myślenia, a następnie pracować nad ich zmianą poprzez różne techniki i ćwiczenia.

Jakie zastosowanie ma terapia poznawczo-behawioralna?

Terapia prowadzona w nurcie poznawczo-behawioralnym jest skuteczna m.in. w leczeniu takich problemów jak:

Metody terapii poznawczo-behawioralnej mają zastosowanie w sytuacjach, gdzie źródłem problemu są niewspierające myśli i przekonania, mające negatywny wpływ na jakość życia. Dochodzi wtedy do różnego rodzaju zniekształceń i błędów poznawczych (mających swoje źródło w okresie dzieciństwa bądź trudnych doświadczeniach życiowych), które prowadzą do wykształcenia szkodliwych nawyków i/lub zachowań powodujących cierpienie. Terapia poznawczo-behawioralna jest skuteczna wszędzie tam, gdzie zależy nam na zmianie nieadaptacyjnego zachowania.